Jak przekazano w komunikacie po posiedzeniu, Rada Ministrów zdecydowała o wycofaniu zatwierdzenia kandydatury dr hab. Dobrochny Bach-Goleckiej na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na kadencję 2021-2027 oraz kandydatur sędzi Aleksandry Rutkowskiej i dr hab. Arkadiusza Radwana na urząd sędziego Sądu Unii Europejskiej na kadencję 2022-2028.

Reklama

W ocenie rządu, konkursy, które wyłaniały wymienione kandydatury, nie spełniły wymagań, jakie powinny mieć zastosowanie w przypadku stanowisk o tak doniosłym znaczeniu. "Kandydaci zostali przesłuchani pospiesznie - wszystkie wysłuchania przeprowadzono w bardzo krótkim czasie, w ciągu jednego dnia. Ponadto, w skład zespołu konkursowego weszły niemal wyłącznie osoby, które nie są ekspertami w dziedzinie prawa Unii Europejskiej, w szczególności jeśli chodzi o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. W rezultacie, w rozstrzygnięciach zespołu aspekty merytoryczne nie mogły zostać uwzględnione w wystarczającym stopniu" - wskazano w komunikacie.

W skład TSUE wchodzi 27 sędziów - po jednym z każdego państwa członkowskiego.

Sąd UE jest trybunałem funkcjonującym jako sąd pierwszej instancji. W jego skład wchodzi po dwóch sędziów z każdego państwa członkowskiego.