Nowelizacja przepisów dotyczących warunków zawierania umów oraz realizacji umów wejdzie w życie 26 lutego i dotyczyć będzie umów o udzielanie oraz zakres świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz izbach przyjęć. Świadczenia i procedury zostały podzielone na sześć (lub siedem, wliczając kategorię 0) kategorii. Niektóre procedury, takie jak podawanie antybiotyków i farmakoterapia dożylna, zostały przeniesione z kategorii II do kategorii III. Wymienione w dokumencie świadczenia są finansowane na SOR-ach oraz w izbach przyjęć przez NFZ.

Reklama

Oprócz wymienionych świadczeń istnieje także kategoria 0, obejmująca procedurę segregacji medycznej, czyli triażu, przeprowadzanego na SOR-ze. Jednak istotniejszym aspektem jest pełna lista świadczeń, za które finansowanie odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia na SOR i IP. Wszystkie świadczenia zostały sklasyfikowane do sześciu kategorii.

Zmiany na SOR-ach i izbach przyjęć. Kategoria I

Kategoria 1 obejmuje:

 • Konsultację lekarską, poradę oraz asystę medyczną, które są dokumentowane podczas świadczenia porad przez lekarza dyżurnego SOR,
 • Opiekę pielęgniarską lub położniczą,
 • Badanie odbytu palcem,
 • Elektrokardiografię z 12 lub więcej odprowadzeniami wraz z opisem,
 • Test spirometryczny,
 • Monitorowanie czynności serca za pomocą kardiotokografii,
 • Pulsoksymetrię,
 • Zakładanie kołnierza szyjnego,
 • Nakładanie opatrunku na różnego rodzaju rany,
 • Płukanie oka,
 • Płukanie ucha,
 • Zapewnienie ochrony otoczenia przed pacjentem, w tym zastosowanie przymusu bezpośredniego,
 • Leczenie farmakologiczne,
 • Możliwość dokumentacji procedur podczas wykonywania farmakoterapii doustnej, domięśniowej, śródskórnej, podskórnej, podjęzykowej, doodbytniczej oraz z użyciem nebulizatora,
 • Stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych),
 • Podstawowe badania laboratoryjne,
 • Pomiar temperatury ciała (powierzchniowej lub głębokiej),
 • Nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne,
 • Płukanie cewnika naczyniowego.

Zmiany na SOR-ach i izbach przyjęć. Kategoria II

W kategorii II usług medycznych świadczonych na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych zawarto procedury takie jak usuwanie ciała obcego z przedniej części oka za pomocą magnesu lub bez niego, zaopatrywanie urazów oka lub oczodołu, tamponowanie nosa w przypadku krwotoku, nastawienie złamania nosa, oraz szycie ran nosa, języka, wargi, jamy ustnej i podniebienia. Dodatkowo świadczone jest znieczulenie miejscowe powierzchniowe.

Na liście w kategorii II znajdują się również procedury takie jak laryngoskopia i inne badania wziernikowe tchawicy, wymiana rurki wewnątrzkrtaniowej lub wewnątrztchawiczej, nakłucie międzyżebrza obejmujące blokadę międzyżebrową, odprowadzenie hemoroidów, cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe, wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych, usuwanie ciała obcego obejmującego prącie (operacja prosta), aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej, oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez konieczności wycinania, szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej (zarówno długości do 4,0 cm, jak i powyżej), wykonywanie zdjęć RTG czaszki, kręgosłupa, kończyn i całego układu kostnego, badania USG, pomiar szybkości odpływu moczu, badanie palcem przetoki jelitowej, monitorowanie funkcji i parametrów życiowych, unieruchomienie gipsowe lub za pomocą szyn, resuscytacja bezprzyrządowa BLS, tlenoterapia, monitorowanie kapnografii (ETCO2), testy/ocena psychologiczna, wprowadzenie maski krtaniowej, sondy nosowo-żołądkowej w celu odbarczenia żołądka, ręczne odprowadzenie wypadniętej odbytnicy, ręczne odprowadzenie przepukliny oraz ręczne odprowadzenie wypadniętego odbytu sztucznego, płukanie żołądka oraz płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową), usuwanie zalegających mas kałowych z jelita, wlew przezodbytowy, płukanie przez ureterostomię i cewnik moczowodowy, wymiana rurki gastrostomijnej, opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej, górnej lub innej okolicy, wymiana tamponu, drenu w ranie, tamponady nosa, rurki tracheostomijnej, cewnika w nefrostomii i pielostomii, usuwanie tamponady nosa, szwów z głowy lub szyi, usuwanie klamry, gipsu, szyny, szwów, ciała obcego ze światła jamy ustnej bez konieczności nacięcia, ciała obcego ze światła prostnicy i odbytu bez konieczności nacięcia, jak również usuwanie ciała obcego z ucha, nosa, gardła, pochwy, cewki moczowej – każdorazowo bez konieczności nacięcia.

W ramach kategorii II istnieje możliwość przetoczenia innej substancji, podania wstrzyknięć lub infuzji elektrolitów, sterydów, anatoksyny tężcowej. Dodatkowo można oczekiwać procedur takich jak umiarawianie serca lub szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Reklama

Zmiany na SOR-ach i izbach przyjęć. Kategoria III

W kategorii III NFZ finansuje na SOR-ze procedury takie jak:

 • Drenaż ropnia przegrody nosa,
 • Inne nacięcie krtani/tchawicy, obejmujące konikotomię/tracheopunkcję,
 • Inne zabiegi diagnostyczne krtani, w tym fiberolaryngoskopię,
 • Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca,
 • Wenesekcja,
 • Gastroskopia,
 • Nacięcie ropnia okołoodbytowego,
 • Szycie rany odbytu,
 • Nakłucie otrzewnej – punkcja odbarczająca,
 • Przezskórna cystostomia,
 • Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego,
 • Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (miednica),
 • Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - miejsce nieokreślone,
 • Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki,
 • Zamknięte nastawienie zwichnięcia,
 • Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł,
 • Szycie torebek stawowych, pochewek ścięgien, ścięgien, mięśni, ran,
 • Nacięcie/drenaż skóry/tkanki podskórnej,
 • Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem,
 • Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki,
 • Wycięcie martwiczej tkanki,
 • Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia,
 • Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego,
 • Tomografia komputerowa,
 • RTG przełyku z kontrastem,
 • Urografia, w tym z kontrastem,
 • Cystoureterografia wsteczna,
 • Cystografia - inne,
 • Fistulografia,
 • USG przezciemiączkowa,
 • Echokardiografia,
 • USG łuku aorty, transrektalne, wielomiejscowe,
 • Ciągłe monitorowanie gazometrii krwi tętniczej za pomocą czujnika dotętniczego,
 • Monitorowanie centralnego ciśnienia żylnego,
 • Wyciąg układu kostnego,
 • USG gałki ocznej,
 • Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia, ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia, ze światła tchawicy i oskrzela bez nacięcia, manewr Heimlicha,
 • Wstrzyknięcie insuliny lub antybiotyku,
 • Farmakoterapia doszpikowa, dożylna,
 • Uzyskanie dostępu doszpikowego,
 • Znieczulenie dożylne, znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (do 2 godzin),
 • Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin), procedura możliwa do sprawozdania niezależnie od drogi podania leku,
 • Założenie cewnika do tętnicy lub żyły centralnej,
 • Przekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego,
 • Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy/izoformy,
 • Leczenie bólu, analgosedacja w nagłym zagrożeniu,
 • Biopsja stawu,
 • Aspiracja stawu,
 • Badanie bakteriologiczne, wirusologiczne.

Zmiany na SOR-ach i izbach przyjęć. Kategoria IV

Kategoria IV obejmuje:

 • Wlew czynnika wazopresyjnego,
 • Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego,
 • Nacięcie zmiany ropnej,
 • Drenaż ropnia (przez jamę ustną lub szyję), np. okołogardłowego,
 • Tracheostomia czasowa lub stała,
 • Wstrzyknięcie dotchawicze leków,
 • Bronchoskopia,
 • Drenaż jamy opłucnowej,
 • Perikardiocenteza,
 • Podwiązanie naczynia krwionośnego różnych części ciała, takich jak kończyny górne, pachowe, ramienna, promieniowa, łokciowa, dolna kończyna, udowa, podkolanowa, piszczelowa,
 • Szycie tętnicy lub żyły,
 • Endoskopowa cholangiografia wsteczna,
 • Nakłucie otrzewnej w celu pobrania materiału do analiz,
 • Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania w nieokreślonym miejscu,
 • Tomografia komputerowa ze wzmocnieniem kontrastowym,
 • Tomografia wielomiejscowa,
 • Arteriografia w innej lokalizacji,
 • Oznaczenie przemieszczenia mózgu w linii środkowej,
 • Badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem techniki Dopplera,
 • Badanie ultrasonograficzne w poszukiwaniu zakrzepicy żył głębokich,
 • Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych w technologii 2D B-flow,
 • Rezonans magnetyczny bez wzmocnienia kontrastowego,
 • Monitorowanie rzutu serca inną techniką,
 • Resuscytacja ręczna ALS z użyciem urządzeń mechanicznych,
 • Sztuczne oddychanie z użyciem maski twarzowej lub maseczki resuscytacyjnej (foliowej),
 • Intubacja,
 • Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną,
 • Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych,
 • Transfuzja przy wykrwawieniu,
 • Wstrzyknięcie lub wlew substancji fibrynolitycznej innej niż leki trzeciej generacji,
 • Zewnętrzna kardiowersja,
 • Przywrócenie rytmu zatokowego,
 • Defibrylacja,
 • Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin),
 • Znieczulenie całkowite dożylne,
 • Wstrzyknięcie antidotum,
 • Leki,
 • Lotne związki organiczne.

Zmiany na SOR-ach i izbach przyjęć. Kategoria V

W kategorii V znajdują się:

 • Inne zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowych,
 • Przecięcie osierdzia lub jego nacięcie,
 • Założenie tymczasowego cewnika do dializy, obejmujące hemofiltrację,
 • Hemodializa,
 • Ciągłe leczenie nerkozastępcze,
 • Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku, żołądka lub dwunastnicy,
 • Kolonoskopia,
 • Fiberosigmoidoskopia,
 • Poród samoistny,
 • Położnicza tamponada macicy lub pochwy,
 • Nacięcie powięzi,
 • Tomografia komputerowa o innym zastosowaniu,
 • Rezonans magnetyczny z zastosowaniem kontrastu,
 • Wyciąg za czaszkę przy użyciu klamry Crutchfielda,
 • Oksygenacja hiperbaryczna, w tym ostrą tlenoterapię hiperbaryczną,
 • Wprowadzenie sondy Sengstakena,
 • Podanie leku trombolitycznego drugiej lub trzeciej generacji,
 • 24-godzinny dożylny wlew agonistów receptorów beta-adrenergicznych lub innych leków inotropowo dodatnich,
 • 24-godzinny dożylny wlew leków rozszerzających naczynia,
 • Czasowa stymulacja za pomocą zewnętrznej elektrody,
 • Stymulacja elektrodą endokawitarną,
 • Jednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR,
 • Zapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczego.

Zmiany na SOR-ach i izbach przyjęć. Kategoria VI

W kategorii VI znajdują się:

 • Kraniotomia o innym celu,
 • Odbarczenie mózgu, obejmujące również terapię przeciwobrzękową mózgu,
 • Kraniotomia z usunięciem krwiaka nadtwardówkowego,
 • Torakotomia zwiadowcza,
 • Arteriografia w nieokreślonej lokalizacji,
 • Podwiązanie naczynia krwionośnego głowy lub szyi,
 • Opanowanie krwotoku w inny sposób,
 • Laparotomia o innym celu, obejmująca laparotomię ratunkową i/lub pakowanie miednicy,
 • Cięcie cesarskie z innych powodów, w tym pośmiertne cięcie cesarskie,
 • Respiratoroterapia,
 • Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP),
 • Oddychanie z przerywanym ciśnieniem dodatnim (IPPB),
 • Inna forma wentylacji mechanicznej,
 • Wymuszona przerywana wentylacja (IMV),
 • Wentylacja z ciągłym dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym (PEEP),
 • Wentylacja ze wspomaganiem ciśnieniowym (PSV),
 • Ciągła wentylacja przez tchawicę,
 • Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej na stanowisku intensywnej terapii,
 • Leczenie wstrząsu niezależnie od przyczyny,
 • Ogrzewanie pacjenta w przypadku hipotermii, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne,
 • Jednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku intensywnej terapii.