W 2022 r. liczba ludności naszego kraju wynosiła 37 mln 766 tys. osób, czyli o ponad 141 tys. mniej, niż na koniec 2021 r. - to dane GUS publikowane w ub. roku. Nowy raport analityczny pokazuje prognozę na kolejne lata.

Przewiduje się, że w 2060 r. liczba ludności kraju wyniesie 30,9 mln. Populacja zmniejszy się w większości regionów (najbardziej – w śląskim), z wyjątkiem warszawskiego stołecznego (w którym zakłada się wzrost liczby ludności) - napisano.

Reklama

W raporcie napisano, że prognozy GUS wskazują na coroczne obniżanie się wartości przyrostu naturalnego w latach 2025–2060 i jego ujemną wartość we wszystkich regionach w całym prognozowanym okresie. W miastach dużych przyrost naturalny obniży się do ok. minus 60 tys.

Przyrost naturalny na 1 000 ludności w latach 2011–2022 / GUS

Przyjmuje się, że do 2060 r. znacząco wzrośnie m.in. współczynnik starości demograficznej – z 20,9 proc. w 2025 r. (w 2022 r. według faktycznych danych – 19,5 proc.) do 32,6 proc. w 2060 r. Odsetek osób w wieku powyżej 65 lat w 2060 r. w miastach dużych będzie kształtować się od ok. 29 proc. do 40 proc. - napisano.

W 2022 r. w największym stopniu zmniejszyła się populacja regionów: śląskiego (o 279,7 tys. w stosunku do 2011 r. oraz o 29,2 tys. w skali roku), łódzkiego (odpowiednio o 155,2 tys. i o 16,5 tys.), lubelskiego (o 147,2 tys. i o 13,7 tys.) oraz mazowieckiego regionalnego (o 130,7 tys. i o 12,3 tys.).