Zbigniew Mikołejko urodził się w 1951 r. w Lidzbarku Warmińskim. Był filozofem i historykiem religii, a także eseistą i poetą.

Był profesorem dr. hab. nauk humanistycznych, pełnił funkcję kierownika Zakładu Badań nad Religią w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, był także członkiem Akademii Amerykańskiej w Rzymie (1996) oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (2020). Wykładał na różnych uczelniach warszawskich, a także w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Publikował m.in. w "Tygodniku Powszechnym" oraz "Gazecie Wyborczej".

Reklama
Reklama

Pisarz, publicysta, popularyzator

Wydał około tysiąca publikacji w dziewięciu językach. Wśród jego najważniejszych książek można wymienić tytuły, takie jak: "Katolicka filozofia kultury w Polsce w epoce modernizmu" (1987), "Elementy filozofii" (siedem wydań, 1998-2008). "Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa" (2001, przekład ukraiński - 2014), "Żywoty świętych poprawione" (2001, 2004, 2011), "We władzy wisielca", t. 1-2 (2012-2014), "Żywoty świętych poprawione ponownie" (2017), "Między zbawieniem a Smoleńskiem. Studia i szkice o katolicyzmie polskim ostatnich lat" (2018), "Prowincje ciemności. Eseje przygodne" (2018), poemat "Kwintet" (2019).