Jak podaje portal prawo.pl Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego pracuje nad projektem pilnych zmian w przepisach karnych, które mają na celu naprawienie niektórych aspektów prawa karnego.

Jakie zmiany zaproponowano?

Komisja proponuje uchylenie części przepisów dotyczących możliwości orzekania bezwzględnego dożywocia. W niektórych przypadkach może również nastąpić powrót do wcześniejszego brzmienia. Chodzi o wprowadzoną ubiegłoroczną nowelą możliwość orzekania przy dożywociu zakazu warunkowego zwolnienia.

Reklama

14-latek odpowie jak dorosły

Projekt zakłada również, że 14-latek za zabójstwo kwalifikowane będzie odpowiadać jak dorosły

Komisja proponuje usunięcie celów wychowawczych w dyrektywie kary. "To m.in. reakcja na przesunięcie vacatio legis ubiegłorocznej noweli poprzez poprawkę do nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego" -informuje portal.

Racjonalizacja kar pozbawienia wolności

Chcemy też przywrócić racjonalne granice kary pozbawienia wolności, bo zagrożenia, na skutek nowelizacji, poszły kilkukrotnie w górę. Sankcje w naszym projekcie zostają zracjonalizowane, a jako maksymalną karę wskazujemy 25 lat pozbawienia wolności, 30 lat jako karę nadzwyczajnie obostrzoną. Proponujemy usunięcie przepisu dotyczącego kradzieży szczególnie zuchwałej, przy przepadku pojazdów proponujemy fakultatywność i zasadę współmierności, ale też przywrócenie równości broni - mówi dla portalu prof. Włodzimierz Wróbel.