Zadania organizacji pozarządowych z całą pewnością powinny być ujęte w projektowanej ustawie o ochronie ludności - powiedział redakcji Dziennik.pl wiceminister ds. społeczeństwa obywatelskiegoMarek Krawczyk. Wiceminister zaznaczył, że administracja centralna i samorząd tworzą ramy, podejmują skoordynowane, strategiczne decyzje. W te ramy wchodzi społeczność – organizacje wyspecjalizowane w udzielaniu wszelkiej pomocy - dodał.

Reklama

Sieć specjalistycznych NGO

Należy w pierwszej kolejności zidentyfikować typy kryzysów, potrzeby operacyjne związane z każdym z nich, a następnie stworzyć w porozumieniu z samorządami i trzecim sektorem sieć specjalistycznych NGO i zaprojektować procedury działania - powiedział wiceminister Krawczyk. Jako przykłady organizacji podał: Polski Czerwony Krzyż, harcerstwo, ochotniczą straż pożarną oraz banki żywności. Przypomniał, że jest wiele organizacji zajmujących się tłumaczeniami, zaopatrzeniem, świadczących pomoc medyczną, wyspecjalizowanych w opiece nad uchodźcami, czy organizacji survivalowych.

Reklama

Projekt ustawy o ochronie ludności

Projekt ustawy o ochronie ludności opiera się na propozycji złożonej przez Koalicję Obywatelską w 2023 r. i ma zawierać kompleksowe rozwiązanie na wypadek różnych kryzysów. W poniedziałek, 17 czerwca został skierowany do konsultacji publicznych.

Projekt ustawy określa zadania ochrony ludności w czasie pokoju i w czasie wojny; organy i podmioty realizujące zadania ochrony ludności; zasady planowania ochrony ludności i obrony cywilnej; zasady funkcjonowania systemu wykrywania zagrożeń, ostrzegania, powiadamiania i alarmowania o zagrożeniach; zasady użytkowania i ewidencjonowania obiektów zbiorowej ochrony; zasady funkcjonowania i organizację obrony cywilnej oraz sposób powoływania personelu do obrony cywilnej oraz finansowanie ochrony ludności i obrony cywilnej.