Prezydent Andrzej Duda w środę, 19 czerwca wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 60 osobom. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec prezydenta ślubowanie. Wśród nich jest były Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, który został sędzią Sądu Rejonowego w Skierniewicach.

Reklama

Zawiadomienie do Prokuratury na Mikołaja Pawlaka

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zapytana o komentarz w sprawie powołania przez prezydenta Andrzeja Dudę byłego RPD Mikołaja Pawlaka na sędziego, powiedziała, że jako adwokat posiada duży szacunek do prawa i instytucji państwowych.

Odnosząc się do wyników kontroli NIK - która odbyła się w biurze Rzecznika Praw Dziecka - Horna-Cieślak przekazała redakcji Dziennik.pl, że w ciągu najbliższych dni złoży zawiadomienie do Prokuratury na byłego RPD Mikołaja Pawlaka. W kontekście wyników kontroli NIK oraz wiedzy o innych sytuacjach związanych ze sprawianiem urzędu RPD przez Pana Mikołaja Pawlaka będę składała zawiadomienie do Prokuratury. Wydarzy się to w ciągu najbliższych dni - przekazała Horna-Cieślak.

Pawlak przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa

Reklama

Warto przypomnieć, że Mikołaj Pawlak oprócz sprawowania funkcji Rzecznika Praw Dziecka w latach 2018 - 2023 był także dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. 10 czerwca 2024 r. Pawlak zeznawał przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa jako dyrektor departamentu będącego dysponentem Funduszu Sprawiedliwości, z którego środków przekazano 25 mln zł do CBA na zakup oprogramowania szpiegującego Pegasus. Przyznał że przygotował wstępną wersję umowy w sprawie przekazania CBA środków na zakup Pegasusa. W trakcie przesłuchania zaznaczył, że nie pamięta okoliczności jej podpisania oraz nie wiedział na jaki cel były przeznaczone pieniądze.

Immunitet sędziowski

Sędziów chroni immunitet. Zgodnie z art. 181 Konstytucji sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.