Za niezgodne z konstytucją uznano o przepisy o ponownym wyborze sędziów Trybunału, ślubowaniu osoby wybranej na sędziego przed prezydentem i wygaszeniu kadencji prezesa i wiceprezesa.

Jednocześnie Trybunał uznał, że tryb uchwalenia nowelizacji był konstytucyjny.