Sędzia komisji arbitrażowej Goeffrey Guidice oświadczył po ogłoszeniu decyzji: "Musieliśmy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec jeszcze większym stratom linii lotniczych i przemysłu turystycznego". Uziemienie wszystkich 108 samolotów Qantasu na 22 lotniskach świata spowodowało w ciągu weekendu straty dla turystyki oceniane na ok. 86 milionów dolarów. Komisja arbitrażowa wyznaczyła dyrekcji linii Qantas i związkom zawodowym pilotów, mechaników i personelu naziemnego 21-dniowy termin na dokończenie negocjacji. Jeśli w tym czasie nie osiągną porozumienia, komisja narzuci im swój werdykt.

Strajk flagowego australijskiego przewoźnika powietrznego spowodował odwołanie 447 lotów krajowych i zagranicznych. Przerwy w lotach spowodowane strajkami personelu linii Qantas trwają od przeszło dziewięciu miesięcy. Personel protestuje w ten sposób przeciwko zapowiedzianej restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Dyrekcja uznała za nieodzowne zwolnienie tysiąca pracowników w związku z deficytem w dziale przewozów międzynarodowych spowodowanym konkurencją tanich linii lotniczych.

Sekretarz Australijskiej Rady Związków Zawodowych Jeff Lawrence oświadczył po ogłoszeniu werdyktu komisji arbitrażowej, że personel Qantas zadba o dobre funkcjonowanie australijskich linii lotniczych w 21-dniowym okresie rokowań między związkami a przedsiębiorstwem.