Francuskie media zaznaczają, że na Ukrainie toczy się walka między dwoma odmiennymi sposobami widzenia przyszłości kraju - postawami proeuropejskimi i promoskiewskimi. Dla Rosji - podkreślają komentatorzy - to przede wszystkim łakomy kąsek ekonomiczny.