Rosyjski resort pisze też, że "nadszedł czas, aby wrócić do pragmatycznej współpracy służącej interesom wszystkich krajów". Dodaje jednak, że Rosja oczywiście zastrzega sobie prawo do "adekwatnej reakcji na podejmowane wobec niej działania".

Unia Europejska rozszerzyła sankcje wobec rosyjskich polityków, urzędników i biznesmenów. Lista osób, które mają zakaz wjazdu do Unii i zablokowane konta w Europie, liczy już 33 nazwiska. Odwołano też szczyty G8 i Unia-Rosja.

Rosyjski MSZ komentuje też decyzję o wysłaniu na Ukrainę misji obserwatorów OBWE. Resort wyraża nadzieję, że "obiektywne i bezstronne działania międzynarodowych obserwatorów pomogą przezwyciężyć wewnętrzny kryzys ukraiński oraz powstrzymać nacjonalistyczny bandytyzm i ultraradykalne tendencje, a także doprowadzić do pojednania narodowego oraz poszanowania społecznych, politycznych, językowych, edukacyjnych, kulturowych i religijnych praw ludzi we wszystkich regionach Ukrainy".