Jak powiedział na spotkaniu z Radą Federacji, dekret dotyczy Ormian, Niemców, Greków i wszystkich mniejszości narodowych , które doznały represji od byłego radzieckiego przywódcy. Dokument podpisany przez prezydenta Rosji zakłada również przygotowanie programu rozwoju terenów, zamieszkiwanych przez te mniejszości.

Tatarzy krymscy zostali deportowani z półwyspu w 1944 r., pod zarzutem kolaboracji z hitlerowskimi Niemcami. Przesiedlono ich na tereny republik radzieckich: Uzbekistanu, Kazachstanu i Tadżykistanu. W 1967 r. prezydium Rady Najwyższej ZSRR uznało, że -„kolaborację bezpodstawnie zarzucono wszystkim Tatarom”. W 1989 r. Rada Najwyższa zdelegalizowała deportację krymskich Tatarów i uznała ją za przestępstwo.

Dziś Władimir Putin podpisując dekret o rehabilitacji, spełnił prośbę prezydenta Tatarstanu Rustama Minnichanowa. Obecnie na Krymie mieszka około 300 tysięcy Tatarów, którzy stanowią według różnych źródeł od 12 do 15 procent wszystkich mieszkańców półwyspu.