Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk przemawiając w parlamencie zapewnił, że Ukraina pozbędzie prorosyjskich - jak się wyraził - terrorystów. Szef ukraińskiego rządu przemawiał w 100 dni po objęciu teki premiera. Jaceniuk zapewnił, że władze doprowadzą do stabilizacji w obwodach donieckim i ługański. Podkreślał, że "terroryści i bandyci sponosrowani przez Rosję", którzy destabilizują terytorium Ukrainy, zostaną zniszczeni.

Jednocześnie premier zapewnił, że Ukraina nie zejdzie z drogi integracji europejskiej i będzie dążyć do członkostwa w UE. Nasz kurs na integrację z Europą jest nieodwracalny - podkreślił. Opowiedział się za jak najszybszym podpisaniem handlowej części umowy stowarzyszeniowej z UE.

Na Ukrainie coraz donośniej słychać głosy żądające od władz aktywniejszej i twardszej reakcji na wydarzenia na wschodzie kraju. Szef Ruchu Obywatelskiego przy Gwardii Narodowej Wołodymyr Wołkow przedstawił dziś postulaty tego ruchu kierowane pod adresem prezydenta elekta Petra Poroszenki. Zgodnie z nimi, należy niezwłocznie zamknąć granice z Federacją Rosyjską i wprowadzić stan nadzwyczajny we wschodnich obwodach Ukrainy.

Należy też wzmocnić wojska ochrony pogranicza głównymi siłami zbrojnymi Ukrainy, wydać rozkaz Gwardii Narodowej, by wzięła pod ochronę granice, a w miejscach gromadzenia się terrorystów przeprowadzić szeroką i efektywną operację wojskową. Przedstawiciele Gwardii Narodowej żądają także pociągnięcia do odpowiedzialności tych funkcjonariuszy struktur siłowych, którzy nie wypełniają należycie obowiązku obrony kraju.