Pierwszym zastępcą przewodniczącego Rady Najwyższej został Andrij Parubij z Frontu Ludowego, a zwykłym zastępcą Oksanę Syroid z Samopomocy. Niemniej jednak jest to pierwszy przypadek, kiedy w prezydium ukraińskiej Rady Najwyższej zasiadła kobieta.

Uroczysta atmosfera została zakłócona w czasie wyboru kierownictwa komisji parlamentarnych. Jeden z deputowanych prozachodniej większości Wołodymyr Parasiuk był oburzony tym, że mogli tam trafić parlamentarzyści, którzy popierali reżim Wiktora Janukowycza.

Przypomniał koalicji, że została wybrana do Rady Najwyższej dzięki Majdanowi. Doszło do niewielkiej szarpaniny. Na czele komisji stanęli przedstawiciele koalicji.