Parlament Europejski potępił policyjne naloty na redakcje i aresztowania dziennikarzy w Turcji. W połowie grudnia turecka policja antyterrorystyczna w 13 miastach aresztowała 24 osoby. Wśród zatrzymanych byli szefowie mediów zbliżonych do islamskiego duchownego Fethullaha Gulena - politycznego konkurenta prezydenta Recepa Erdogana.


Działania władz w Ankarze stawiają pod znakiem zapytania szacunek dla praworządności i wolności mediów” - stwierdza się w rezolucji. Parlament zażądał pełnej informacji o zarzutach postawionych oskarżonym, zapewnienia im dostępu do zebranych dowodów winy i pełnego prawa do obrony. Posłów niepokoi "cofanie się demokratycznych reform i coraz mniejsza tolerancja tureckiego rządu wobec publicznych protestów i krytyki ze strony mediów - tym bardziej, że dzieje się to w kraju kandydującym do członkostwa w Unii. Rezolucja wzywa władze w Ankarze do priorytetowego traktowania wolności mediów i stworzenia ram prawnych, które zagwarantują pluralizm. Jest to - jak podkreślono w rezolucji - jeden z warunków otrzymania przedakcesyjnej pomocy finansowej.