Putin dał do zrozumienia, że niezależnie od trudności finansowych rząd powinien w pierwszej kolejności realizować zobowiązania socjalne. Jednocześnie polecił ministrom, aby otwarcie mówili o działaniach podejmowanych w sferze gospodarczej.

Podkreślił też, że Rosja rozwiązując problemy ekonomiczne będzie stosować wyłącznie mechanizmy rynkowe. Zaznaczył, że dotychczasowe reguły gospodarcze uległy erozji pod wpływem czynników politycznych. Zapowiedział jednocześnie daleko idące reformy strukturalne.