Grecy mają w nim wypowiedzieć się, czy akceptują plan reform i oszczędności narzucony przez kredytodawców. 

Pakiet pomocowy wygasł dziś o północy, ale premier Aleksis Tsipras zabiega o kolejne wsparcie i jest gotowy zgodzić się na wymogi stawiane przez wierzycieli.