Planowane wydatki mają być wyższe niż początkowo zakładano, ale niższe niż chciał Parlament Europejski. Spełniony został natomiast główny postulat Parlamentu - zwiększenie puli pieniędzy na kryzys migracyjny. Na ten cel zapewniono niemal 4 mld euro. Dodatkowe kwoty przeznaczone zostały też na badania i rozwój.

W sumie przewidziano na ten cel ponad 9,5 miliarda euro. Będą też środki na program wymiany studentów Erasmus+ oraz miliard euro na rzecz zatrudnienia młodzieży.

Zdaniem posłów Jana Olbrychta PO i Zbigniewa Kuźmiuka PiS, fundusze, z których najwięcej korzysta Polska, nie zostały zagrożone. Uzyskane porozumienie jest dobrym kompromisem. Przyszłoroczny budżet zapewni też 500 mln euro dla rolników w odpowiedzi na kryzys sektora mlecznego.