Tematem mają być kwestie związane m.in. z kryzysem uchodźczym, ale także sytuacją wokół TK.