"Ślady są jednoznaczne" - podkreśla Bordaz, której szukanie miejsca pochówku legendarnego mistrza szpady zajęło blisko pięć lat. Charles de Batz-Castelmore d’Artganan, dowódca słynnej przybocznej gwardii króla Francji Ludwika XIV, zginął 25 czerwca 1673 r. w czasie oblężenia Maastricht podczas wojny francusko-holenderskiej.

Według Bordaz jego ciało, wbrew powszechnym opiniom, nie powróciło do Francji, ale zostało umieszczone w oddalonym o zaledwie kilka kilometrów od linii frontu miejscowym katolickim kościele. Wersję francuskiej historyk mają szansę potwierdzić wkrótce badania archeologiczne prowadzone w Wolder.

O zgodę na ich rozpoczęcie Bordaz wystąpiła już do holenderskich władz i miejscowych przedstawicieli Kościoła katolickiego.