Prof. Woszczyk był absolwentem astronomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (1955 r.), uczniem Władysława Dziewulskiego i Wilhelminy Iwanowskiej. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczął pracę w Obserwatorium Astronomicznym UMK w podtoruńskich Piwnicach, a na toruńskiej uczelni zdobywał kolejne stopnie naukowe - doktorat w 1962 r., habilitację w 1971 r., tytuł naukowy profesora w 1984 r.

Naukowiec zajmował się fizyką komet i małych ciał Układu Słonecznego, fizyką atmosfer planetarnych i tzw. ciał osobliwych. Prowadził obserwacje spektroskopowe komet i planet, analizował widma kometarne, pod koniec lat 60-tych XX w. prowadził pionierskie badania atmosfery Marsa, które pomogły w sporządzeniu mapy fizycznej tej planety, był członkiem międzynarodowego zespołu opracowującego Atlas Widm Kometarnych. Pracował w obserwatoriach i ośrodkach astronomicznych na świecie, m.in. w USA, Francji, Belgii, Niemczech i Chile.

W uznaniu zasług Profesora Międzynarodowa Unia Astronomiczna nadała jego nazwisko odkrytej w 1990 roku planetoidzie 14382 krążącej wokół Słońca między Marsem a Jowiszem.

"Profesor na toruńskiej uczelni pracował przez 52 lata - do 2005 r. Był kierownikiem Zakładu Astrofizyki i Astronomii Gwiazdowej (1976-1995), kierownikiem Katedry Astronomii i Astrofizyki (2001-2005), dyrektorem Instytutu Astronomii UMK (1979-1991). Przez dwie kadencje zasiadał w Senacie Uniwersytetu" - powiedział dr Czyżniewski.

Profesor Woszczyk był członkiem licznych towarzystw i instytucji naukowych, m.in. Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk, Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Międzynarodowej Unii Astronomicznej, Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, Towarzystwa Polsko-Belgijskiego. W latach 1999-2007 był prezesem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. W 2003 r. został prezesem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, a od 1995 r. był redaktorem naczelnym czasopisma naukowego "Urania-Postępy Astronomii".

Pogrzeb naukowca odbędzie się w sobotę w Toruniu.