W wyniku spływu wód opadowych w zlewni Dunajca i Ropy spodziewany jest wzrost poziomu wody lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych, a w zlewni Białej Tarnowskiej powyżej stanów alarmowych.

Na Wiśle poniżej ujścia Dunajca, w wyniku zwiększonego odpływu ze zbiornika Czchów oraz przemieszczania się wody w korycie, możliwy jest wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.