Pod petycją podpisały się także inne związki medyczne zrzeszone w Forum Związków Zawodowych.

Autorzy petycji sprzeciwiają się wyprzedaży majątku publicznego, likwidacji miejsc pracy, omijaniu przepisów określających normy zatrudnienia pracowników medycznych.

Organizacja systemu opieki zdrowotnej jest obowiązkiem publicznym. Zdrowie nie jest towarem - napisano w petycji.

Nasza rola może zostać poważnie ograniczona, gdyż działania i zamierzenia rządu RP prowadzące do komercjalizacji placówek ochrony zdrowia dla tzw. rachunku ekonomicznego zaburzają prawidłowe działania systemu, komercjalizacja oznacza w konsekwencji prywatyzację. Dla zysku korporacje przejmą publiczne usługi szpitalne i usługi ambulatoryjne - napisano.

Zdaniem autorów petycji komercjalizacja prowadzi do niedopuszczalnych dla pacjentów i pracowników ochrony zdrowie konsekwencji, których wynikiem jest ograniczenie dostępu do opieki zdrowotnej i pogarszająca się jakość usług zdrowotnych.

Członkowie delegacji, która złożyła petycję, wyrazili oburzenie, że przyjęto ich tylko w hallu budynku.