Informację o śmierci byłego premier podało Radio Dla Ciebie.

Zbigniew Messner był między innymi rektorem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na której doktoryzował się i uzyskał profesurę. Od 1981 roku zasiadał w Biurze Politycznym Komitetu Centralnego PZPR, kierował Komitetem Wojewódzkim partii w Katowicach. Tekę premiera objął po Wojciechu Jaruzelskim w 1985 roku, wcześniej przez dwa lata był w jego rządzie wicepremierem do spraw ekonomicznych.

Messner z funkcji premiera podał się do dymisji po niepowodzeniu referendum z 1987 roku. Rząd chciał wprowadzić reformy, które społeczeństwo odrzuciło.