W prawosławiu Wigilię poprzedza czterdziestodniowy surowy post - zaznacza ksiądz Henryk Paprocki z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Sama wieczerza wigilijna też jest postna. Tradycja mówi o dwunastu potrawach. Wieczerzę rozpoczyna dzielenie się prosforą, czyli chlebem eucharystycznym. Wierni składają sobie życzenia, dzieląc się prosforą na znak miłości, przebaczenia i braterstwa. Wieczorem w cerkwiach odprawiane jest nabożeństwo.

W środę 7 stycznia w kościołach wschodnich rozpocznie się świętowanie Bożego Narodzenia i potrwa cały tydzień, aż do święta Chrztu Pańskiego. Śpiewa się wówczas kolędy.

Szczególnie uroczyste są pierwsze trzy dni, dla podkreślenia udziału Trójcy Świętej w zbawieniu człowieka. Pierwszego dnia wspomina się zwłaszcza Jezusa, w drugi jego matkę Maryję. Trzeci dzień to wspomnienie świętego Stefana, pierwszego męczennika. W kościele katolickim nosi on imię Szczepan.

W cerkwiach, inaczej niż w kościołach katolickich nie ma żłóbka, jest natomiast ikona Bożego Narodzenia, którą wierni adorują.

Duchowni prawosławni szacują, że w Polsce jest około pół miliona wiernych prawosławnych. Według danych GUS z ostatniego spisu powszechnego, to jedynie około 160 tysięcy osób. Cerkiew sugeruje, że nie wszyscy podczas spisu deklarowali wyznanie.