Stworzenie możliwości wskazywania takiej osoby było jedną z głównych zmian w ramach reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi, która weszła w życie 1 stycznia 2014 roku.

Osoba taka w razie konfliktu zbrojnego obejmie funkcję Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, a zawczasu będzie przygotowywać się do pełnienia obowiązków.