Nie sposób mówić o realizacji prawa dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach, skoro prawo to będą mogli realizować wyłącznie ci obywatele, którzy mają wyłączny dostęp do niepublicznych informacji o wolnych wyższych stanowiskach w służbie cywilnej - czytamy w oświadczeniu.

Niekonstytucyjna w ocenie RPO jest także zmiana reguł obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Ma ono następować w drodze powołania, a nie konkursu. Powołanie jest najmniej chronionym i przez to najmniej stabilnym rodzajem stosunku pracy.; Związana z powołaniem możliwość swobodnego odwołania urzędnika z zajmowanego stanowiska jest zaprzeczeniem stabilności służby i zachowania przez urzędnika politycznej neutralności - twierdzi autor oświadczenia.

Rzecznik krytycznie ocenił również przepisy dotyczące wygaśnięcia stosunku pracy z osobami zajmującymi wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli przed upływem 30 dni od wejścia w życie ustawy nie zostaną im zaproponowane nowe warunki zatrudnienia, to stracą pracę.

Zdaniem obrońcy praw obywatelskich, osoby, które zostały w przeszłości zatrudnione na podstawie otwartego i konkurencyjnego naboru mogą w krótkim terminie zostać pozbawione pracy tylko dlatego, że decydujące będą racje polityczne a nie merytoryczne.