Na jednej ze stron "Komsomołki" widnieją czarno - białe fotografie trzech Polaków: Leopolda Okulickiego, Jana Stanisława Jankowskiego i Stanisława Jasiukowicza. Wszyscy, w 1945 r. zostali porwani przez NKWD i wywiezieni do Moskwy, gdzie w sfingowanym procesie oskarżono ich o kolaborację z Niemcami i skazano na wieloletni pobyt w łagrach.

Reklama

Okulicki był ostatnim dowódcą Armii Krajowej, Jankowski wicepremierem rządu na emigracji, a Jasiukowicz ministrem.

W ogłoszeniu zamieszczonym w "Komsomolskiej Prawdzie" IPN przypomina, że żaden z nich nie dożył do końca wyroku. Nie znane są też ostatecznie miejsca ich pochówku.

Jasiukowicz zmarł w moskiewskim więzieniu na Butrkach. Jankowski w więzieniu w Włodzimierzu, a generał Okulicki w areszcie na Łubiance.