Instytut Pamięci Narodowej udostępnia w swojej czytelni w Warszawie materiały zabrane w ubiegłym tygodniu z domu żony byłego szefa MSW.

Reklama

W odręcznym liście do dyrektora Archiwum Akt Nowych w Warszawie, datowanym na 5 kwietnia 1996 roku i podpisanym przez Czesława Kiszczaka, jego autor pisze, że zachowane materiały dotyczące TW "Bolka" do 1989 roku chronił przed wykorzystaniem do kompromitacji Lecha Wałęsy oraz ruchu, któremu przewodził (Solidarności). Po 1989 natomiast - jak dodaje - zdecydował się chronić je przed ich zniszczeniem lub wykorzystaniem do rozgrywek politycznych, zarówno przez ludzi lewicy, jak i prawicy.

Autor listu dodaje, że dokumenty należałoby udostępnić poważnym naukowcom-historykom (...) w spokojniejszych czasach, by ułatwić im obiektywne i rzetelne opisanie naszej najnowszej historii. Prosi też, by uczyniono to nie wcześniej niż pięć lat po śmierci Lecha Wałęsy.

Reklama

Od godz. 12 materiały IPN dotyczące TW "Bolka" są do wglądu w warszawskiej czytelni IPN. Z tego przywileju mogą skorzystać, i korzystają, dziennikarze i naukowcy. Czytelnia Instytutu będzie otwarta do godz. 21. Instytut wystawia do wglądu materiały, które znalazł w ubiegłym tygodniu w domu Czesława Kiszczaka, szefa MSW w czasach PRL.