Okładka teczki personalnej tajnego współpracownika zawiera jego pseudonim - Bolek - oraz datę rejestracji współpracy: 29 grudnia 1970 r. i jej zakończenia: 9 czerwca 1976 r.

Reklama

Zobowiązanie do współpracy napisane odręcznie zawiera deklarację: niżej podpisany Lech Wałęsa zobowiązuję się zachować w tajemnicy treść przeprowadzonych rozmów z pracownikami służby bezpieczeństwa. Jednocześnie zobowiązuję się współpracować ze służbą bezpieczeństwa w wykrywaniu i zwalaniu wrogów PRL. (...) Fakt współpracy zobowiązuję się zachować w ścisłej tajemnicy i nie ujawniać jej nawet przed rodziną. Przekazywane informację będą podpisywał pseudonimem "Bolek". Po czym następuje podpis Lech Wałęsa. Na górze zaś jest miejsce i data: Gdańsk 21.XII.1970 r.

Teczka zawiera także wykaz wypłat i świadczeń SB na rzecz TW Bolka. Pierwsze pieniądze, jak wynika z dokumentów chodzi o 1000 zł - miał on otrzymać 5 stycznia 1971 r. Ostatnia wpłata uwidoczniona na liście została przekazana 29 czerwca 1974 r. W sumie na liście wypłat jest dwadzieścia pozycji na łączną kwotę 13,3 tys. zł. Z tego najwyższa wypłata miała zostać przekazana 18 lutego 1971 r. i wyniosła 1500 zł.

Gros wypłat to sumy rzędu 500 lub 600 zł. Poza listą w dokumentacji są też pokwitowania o jednolitej treści: Kwituję odbiór (tu suma) od współpracownika służby bezpieczeństwa za współpracę i przekazane informacje. Bolek

Jest na nich także potwierdzający przekazanie pieniędzy meldunek oficera SB.

Co jest w teczce TW Bolka? CZYTAJ WIĘCEJ >>>