Za przyjęciem projektu, w którym uwzględniono część zgłoszonych w środowej debacie poprawek, głosowało 65 senatorów, 25 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Teraz projekt trafi do Sejmu.

Reklama

Senatorowie przyjęli m.in. poprawkę zaproponowaną przez senatora Piotra Zientarskiego (PO). Zgodnie z nią na wniesienie apelacji od decyzji sądu okręgowego o nakazaniu opublikowania sprostowania byłyby nie trzy, a siedem dni.

Projekt przygotowały wspólnie trzy senackie komisje: ustawodawcza, kultury i środków przekazu oraz praw człowieka, praworządności i petycji. Senacki projekt noweli pozostawia wyłącznie instytucję sprostowania. Zgodnie z przyjętą definicją byłoby ono rzeczowym i odnoszącym się do faktów oświadczeniem, zawierającym zaprzeczenie lub korektę informacji nieścisłej lub nieprawdziwej zawartej w prasie.