Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeanalizowała parlamentarną kampanię wyborczą 2015 roku w informacji i publicystyce nadawców telewizyjnych. Z raportu wynika, że serwisy informacyjne wszystkich nadawców skupiały się głównie na relacjonowaniu poczynań i interakcji Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Partie o mniejszym poparciu były eksponowane krócej i dalej w serwisach.

Większych zastrzeżeń co do flagowych serwisów informacyjnych TVP1, TVP2, Polsatu i TVN KRRiT nie miała. Zdaniem autorów raportu najbardziej przejrzystą strukturę informacji wyborczych miały Wiadomości TVP1, a kryteria misji publicznej bardzo dobrze wypełnił program Polsat News.

PiS na wizji

Najpoważniejsze zastrzeżenia autorów wzbudziły serwisy "Dzisiaj" TV Republika oraz "Informacje dnia" Telewizji Trwam oraz programy publicystyczne obu tych stacji.

- W TV Trwam mamy do czynienia z ignorowaniem pluralizmu, albowiem 98,8 proc. to był udział jednego komitetu wyborczego - wskazywali przedstawiciele KRRiT na konferencji prasowej

Na antenie TV Trwam łączny czas ekspozycji gości stacji wynosił 16:15:52, z czego czas ekspozycji polityków PiS (i to wyłącznie kandydatów w wyborach parlamentarnych) wynosił równo 16 godzin.

- W poprzednich wyborach kandydaci PiS uzyskiwali wyraźną przewagę w ekspozycji w tej stacji, ale po raz pierwszy miała miejsce sytuacja tak rażąco niepluralistycznego doboru gości do audycji – na antenie wystąpił tylko jeden ekspert i jeden polityk zakwalifikowany jako bezpartyjny (choć także sympatyzujący 
z PiS – Grzegorz Bierecki) - czytamy w raporcie.

Obśmiać Kopacz

Niezwykle krytycznie oceniono też serwis informacyjny programu "Dzisiaj" emitowanego w TV Republika, który zdaniem autorów ma ma najbardziej perswazyjny charakter – zarówno jeśli weźmiemy pod uwagę warstwę słowną, jak i wizualną.

- Generalnie rzecz ujmując, materiały serwisu "Dzisiaj" należy uznać w większości za jednostronne, nieobiektywne, krytyczne tylko wobec jednego komitetu wyborczego (PO) i aprobujące dla innego (PiS) - czytamy w raporcie.

KRRiT zwraca uwagę, że taki stosunek redakcji do poszczególnych komitetów przejawiał się zarówno w warstwie słownej (wypowiedzi prowadzących i reporterów), wizualnej (dobór zdjęć i kadrów), jak i w samej strukturze materiałów i doborze omawianych tematów.

W raporcie nie brak przykładów technik stosowanych przez dziennikarzy "Dzisiaj". Autorzy zwracają uwagę na materiał z 17 października, w którym kilkakrotnie pokazywano Ewę Kopacz w niekorzystnych ujęciach. Wydarzenie zostało przedstawione ironicznie, dodatkowo zostało zinfantylizowane przez podkład muzyczny i sugestywne przebitki. - Szczególnie znaczący wydaje się kadr, któremu towarzyszył komentarz: "Ewa Kopacz na finale Turnieju Orlika rozrywkowo [ujęcie tańczących cheerleaderek] i nie pierwszy już raz w dziwnie rozrywkowej kreacji” - czytamy w raporcie.

Inny przykład to wykorzystanie archiwalnych zdjęć kandydatki SLD z kampanii prezydenckiej, które towarzyszyły słowom: Te obrazki z dawnej świetności postkomunistów już na zawsze przechodzą do politycznego muzeum.

Beata Szydło dla odmiany była zawsze prezentowana w pozytywnych ujęciach - kadry podkreślały aktywność i siłę kandydatki, duże poparcie dla niej, a także ciepło i pewną życzliwość demonstrowaną w uśmiechu.

- W niemal każdym materiale politycznym pojawiły się stwierdzenia ocenne, etykietujące, konotujące, metaforycznie ramujące temat lub osobę. W badanych materiałach pojawiło się wiele przykładów stronniczości (by nie powiedzieć manipulacji) językowej - zwraca uwagę KRRiT.

Ponadto o politykach często mówiono z nazwiska, bez imienia, co należy uznać za niegrzeczne.

- Sporo uwagi redakcja "Dzisiaj" poświęciła relacjonowaniu i ocenie debat wyborczych, trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że materiały dotyczące debat zostały silnie sfunkcjonalizowane - miały przede wszystkim służyć pozytywnej ocenie Beaty Szydło (pozostałe komitety były albo pomijane, albo krytykowane, albo wykorzystywane do podkreślenia krytyki PO) - czytamy w raporcie.

Monitoring wykonany przez Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego objął główne wydania serwisów informacyjnych: Wiadomości TVP1, Panoramy TVP2, Faktów TVN, Wydarzeń Polsatu, Informacji dnia TV Trwam, Dzisiaj TV Republika, Informacji dnia Superstacji od 17 do 23 października.

Analizie poddano strukturę tematyczną i organizacyjną materiałów oraz narrację dziennikarską. Wskazano przypadki naruszeń zasad bezstronności i rzetelności.