W piśmie wymienione są nazwiska Hanny Lis, Beaty Tadli, Joanny Racewicz, Piotra Kraśko, Karoliny Lewickiej, Krzysztofa Ziemca i Tomasz Lisa. Komisja Krajowa Federacji Regionów i Komisji Zakładowych Solidarność'80 prosi o zbadanie czy wymienieni dziennikarze działali na szkodę interesu publicznego oraz czy zachowywali obiektywizm.

Reklama