Z informacji KRRiT wynika, że:

TVN - koncesja obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2014 r. i wygaśnie z dniem 14 kwietnia 2024 r.;
TVN Siedem - koncesja wygasa 25 lutego 2022 r.;
TVN Biznes i Świat 2 - koncesja wygasa 30 sierpnia 2027 r.;
TVN 24 - koncesja wygasa 26 września 2021 roku.;
TVN Meteo Active (od stycznia przekształcone w HGTV) - koncesja wygasa 26 czerwca 2023 r.
TVN International - koncesja wygaśnie 10 lutego 2024 r.;
TVN Style - koncesja wygasa 28 lipca 2024 r.;
TVN Turbo - koncesja wygasa 12 lutego 2024 r.;
TVN International Extra 2 - koncesja wygasa 22 stycznia 2025 r.;
TVN Fabuła - koncesja wygasa 15 marca 2025 r.


Reklama

Prawne możliwości odebrania koncesji nadawcy daje art. 38. ustawy medialnej. W punkcie pierwszym mowa o tym, że koncesję cofa się, "jeżeli: jest prawomocne orzeczenie zakazujące nadawcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją; nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie lub w koncesji; działalność objęta koncesją jest wykonywana w sposób sprzeczny z ustawą lub z warunkami określonymi w koncesji, a nadawca, pomimo wezwania przewodniczącego Krajowej Rady, w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub w ustawie; nadawca nie rozpoczął nadawania".

W punkcie drugim mowa zaś o rozpowszechnianiu programu powodującym "zagrożenie interesów kultury narodowej, bezpieczeństwa i obronności państwa" lub naruszeniu "normy dobrego obyczaju". Wymienia się też ogłoszenie upadłości nadawcy; osiągnięcie przez niego pozycji dominującej, oraz przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę.

KRRiT nie komentuje sprawy. W praktyce w przeszłości rada odbierała koncesje głównie wtedy, gdy jej właściciel nie ruszył z nadawaniem.