Zgodnie z regulaminem konkursu na nowego prezesa Polskiego Radia oferty można było składać do końca 2016 roku.

Reklama

- Do RMN wpłynęło 8 zgłoszeń w tym konkursie. Kolejne zgłoszenia mogą jednak nadejść jeszcze za pośrednictwem poczty, będzie tu decydowała data stempla pocztowego - powiedział PAP Czabański.

Jak dodał, ze względu na "terminy pocztowe" ostateczna liczba złożonych ofert powinna być znana do połowy stycznia. - Z tego powodu dopiero w drugiej połowie miesiąca Rada przystąpi do analizowania złożonych ofert - mówił Czabański.

- Dalsze postępowanie w sprawie tego konkursu przewiduję, że nastąpi w drugiej połowie stycznia; na przełomie stycznia i lutego powinniśmy zakończyć procedury konkursowe, a rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić do połowy lutego - poinformował.

Zgodnie z regulaminem konkursu na nowego szefa Polskiego Radia będzie on przebiegał w trzech etapach, podobnie jak wcześniejszy konkurs na szefa TVP. Pierwszym etapem będzie ocena formalna nadesłanych zgłoszeń, a następnie merytoryczna. Trzecim etapem konkursu będzie rozmowa członków Rady z wyłonionymi we wcześniejszych etapach kandydatami.

Reklama

Obecnie funkcję prezesa Polskiego Radia pełni Barbara Stanisławczyk-Żyła, która została powołana na to stanowisko 8 stycznia 2016 r. przez ówczesnego szefa MSP Dawida Jackiewicza.

Rada Mediów Narodowych została powołana na mocy ustawy, która weszła w życie na początku lipca ubiegłego roku. Do ustawowych zadań pięcioosobowej RMN należy m.in. powoływanie i odwoływanie zarządów i rad nadzorczych TVP, Polskiego Radia oraz PAP. Pod koniec sierpnia RMN rozpisała konkurs na prezesa TVP. Został on rozstrzygnięty w połowie października - wygrał go Jacek Kurski, piastujący stanowisko szefa TVP od 8 stycznia br.