Wśród widzów „Wiadomości” i „Teleexpressu” w TVP 1 mężczyźni stanowią po 48 proc. - znajdują się więc w mniejszości, ale to i tak więcej, niż wynosi przeciętny udział mężczyzn w widowni telewizyjnej. Generalnie bowiem pań zasiada przed telewizorem więcej niż panów. Kobiety jednak najchętniej oglądają „Fakty” w TVN i „Wydarzenia” w Polsacie. Stanowią odpowiednio 58 proc. i 57 proc. odbiorców tych programów - to też o kilka proc. więcej niż przeciętnie jest kobiet wśród telewidzów.

Reklama

Osoby z wyższym wykształceniem najchętniej wybierają „Fakty”. Stanowią 22 proc. widzów tego serwisu - to wynik o ponad połowę lepszy niż średnia telewizyjna. „Wiadomości” i „Teleexpress” najsilniej przyciągają osoby ze średnim wykształceniem (ok. 40 proc. widowni), a „Wydarzenia” upodobali sobie widzowie bez matury (53 proc.). Newsy w TVN szczególnie lubią szefowie i właściciele firm oraz dyrektorzy, a te w Polsacie - robotnicy i rolnicy.

Wszystkie telewizyjne serwisy chętnie oglądają emeryci i renciści, ale najwięcej jest ich wśród widowni „Teleexpressu” (58 proc. - o połowę więcej niż przeciętnie zasiada przed telewizorem) i „Wiadomości” (56 proc.). Co się z tym wiąże, odbiorcy tych dwóch serwisów są też najstarsi. Aż 57 proc. widzów „Teleexpressu” ma 60 i więcej lat. W przypadku „Wiadomości” jest to 56 proc. Ale seniorów nie brakuje też wśród widzów „Faktów”, choć nie są w większości (43 proc.). Natomiast „Wydarzenia” ogląda tyle osób 60+, ile wynosi średnia dla telewizji w ogóle, tj. 37 proc. Ten program jest za to szczególnie atrakcyjny dla 20-latków, którzy stanowią 8 proc. widowni „Wydarzeń” - z pozoru niewiele, jednak powyżej średniej telewizyjnej.

W wielkich miastach - powyżej 500 tys. mieszkańców - najchętniej ogląda się informacje w TVN. Takich osób wśród widzów „Faktów” jest 12 proc., tj. o jedną piątą więcej niż przeciętnie zasiada przed telewizorem. Pozostałe serwisy mają w wielkich miastach wyniki poniżej średniej. Na wsiach zdecydowania wygrywają „Wiadomości” (46 proc.), a w miastach liczących 50-100 tys. mieszkańców najchętniej włącza się „Wydarzenia” i „Teleexpress” (po 12 proc.).

Reklama

Z analizy programów informacyjnych domu mediowego Mullenlowe Mediahub, opartej na danych Nielsen Audience Measurement, wynika ponadto, że pod względem zasobności portfela przodują widzowie „Faktów”. Ten program jest najchętniej oglądany przez osoby z dochodem przekraczającym 5 tys. zł na gospodarstwo domowe (20 proc. widzów).

Dane dotyczące widowni obejmują cały rok 2017.

Reklama