W sprawie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie w dniu 5 marca 2021 r. zapadło orzeczenie kończące, w którym sąd ustalając, że nieletni dopuścili się zarzucanych im czynów, zastosował wobec nieletnich środek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora sądowego – podała PAP Samodzielna Sekcja Prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Reklama

Bodnar nie komentuje wyroku sądu

Chłopcy, urodzeni w roku 2005 i 2006, zostali zobowiązani do wykonania godzin prac społecznych w terminie jednego roku od uprawomocnienia się postanowienia. Portal TV Republika podał, że jednym z ukaranych przez mokotowski sąd nastolatków jest 16-letni Mikołaj, syn Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Do rozbojów, których się dopuścili, doszło w maju 2019 roku. Z ustaleń PAP wynika, że nastolatkowie mają na koncie pięć takich czynów. O sprawie dwa lata temu informował portal tvp.info.

"Do przestępstw doszło pod koniec maja w obrębie jednej z warszawskich szkół, do której uczęszcza syn Rzecznika Praw Obywatelskich. 14-latkowi i jego dwóm kolegom zarzuca się, że podchodzili z nożem do rówieśników – młodszych od siebie – i grożąc, domagali się pieniędzy. Jak mówi źródło portalu tvp.info, chłopcy domagali się kwot – 10, 20 zł" – podano.

Biuro RPO przekazało PAP, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie komentuje decyzji sądu w sprawie jego syna, ponieważ nie wchodzi to w zakres kompetencji urzędu RPO i Biura Rzecznika.