W swoim oświadczeniu przewodniczący KRRiT podtrzymał dotychczasowe stanowisko Rady, która uznaje postawienie mediów publicznych w stan likwidacji za nielegalne. "Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji oraz art. 213 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, wobec bezprawnych działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wyznaczonych przez niego 'likwidatorów' jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz ich oddziałów, oświadczam, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji niezmiennie stoi na stanowisku rażącej niezgodności z prawem uchwał podjętych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoBartłomieja Sienkiewicza w kwestii rozwiązania i postawienia ich w stan likwidacji spółek mediów publicznych, a zatem ich bezskuteczności" - podkreślono w oświadczeniu.

Reklama

Przewodniczący Maciej Świrski dodał również, że działania osób uważanych przez szefa resortu kultury za likwidatorów spółek medialnych oraz wydawane przez nich "zarządzenia, wnioski i prośby kierowane do pracowników, zarządców spółek mediów publicznych, czy osób trzecich w ramach tej uzurpacji, winny być ignorowane jako pochodzące od osób nieuprawnionych". "Wszelkie czynności podejmowane na skutek działań osób nieuprawnionych, będą dotknięte wadą prawną, a działalność osób, które działających w imieniu lub z upoważnienia tzw. "likwidatorów' będą podlegały stosownej kontroli" - zapowiedział szef KRRiT.

Media publiczne w stanie likwidacji

27 grudnia 2023 r. minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. "W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania" - uzasadnił szef resortu kultury. "Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela" - podkreślono w informacji, podpisanej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania ministra Sienkiewicza za bezprawne uznaje Rada Mediów Narodowych oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.