Piotr Zemła, przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A. w likwidacji, adwokat, sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, stwierdził w, że "jest aktualnym przewodniczącym Rady Nadzorczej TVP".

"Rada Nadzorcza TVP działa zgodnie z prawem"

Na mocy Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza TVP działa teraz zgodnie z prawem. Jedynym sposobem, zgodnym z prawem i wywołującym ten skutek, który osoby kontestujące obecny stan rzeczy chciałyby osiągnąć, jest powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia akcjonariuszy - tłumaczył Zemła.

Reklama

Takie powództwo, jak rozumiem, zostało już złożone przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie razem z wnioskiem o zabezpieczenie - powiedział prawnik.

Reklama