Jak napisano, wpis referendarza sądowego Tomasza Kosuba w Krajowym Rejestrze Sądowym, odmawiający ujawnienia otwarcia likwidacji TVP, "nie powoduje skutków w postaci zmiany statusu Spółki i jej władz". "Telewizja Polska S.A. jest nadal w stanie likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki (WZA), likwidatorem Spółki jest Pan Daniel Gorgosz, powołany tą samą uchwałą WZA" - czytamy w oświadczeniu resortu.

Reklama

Ministerstwo argumentuje, że "jedynie potencjalny prawomocny wyrok sądu gospodarczego unieważniający uchwałę WZA mógłby skutecznie zakwestionować legalność rozpoczętego procesu likwidacji Spółki oraz powołania likwidatora, który nadal w świetle prawa pełni swoją funkcję". "To samo odnosi się analogicznie do skuteczności powołania przez WZA nowej Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji (w składzie: Piotr Zemła, Maciej Taborowski i Anisa Gnacikowska)" - czytamy.

Wpis w KRS "ma charakter informacyjny"?

"Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym ma charakter deklaratoryjny - nie tworzy prawa lub statusu organów, ma jedynie walor informacyjny. Po złożeniu przez TVP S.A. w likwidacji skargi na dzisiejszą czynność referendarza sądowego dzisiejsza odmowa wpisu traci wszelką moc do czasu rozpoznania przez sąd skargi" - dodano. Jak napisano w oświadczeniu resortu, "Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest przekonany, że spór prawny zakończy się pomyślnie, potwierdzając stanowisko większości sądów rejestrowych w Polsce, które wydały już liczne korzystne postanowienia z których wynika, że postawienie spółek realizujących misję mediów publicznych w stan likwidacji jest w pełni zgodne z prawem".

Reklama

Jak napisano, "MKiDN dokłada wszelkich starań, aby przywrócić Polkom i Polakom pluralistyczną, rzetelną telewizję publiczną na najwyższym poziomie. Weto Prezydenta RP do ustawy okołobudżetowej było bezpośrednią przyczyną postawienia Spółkiw stan likwidacji. Obecne władze Spółki (likwidator i Rada Nadzorcza) zapewniają bieżące funkcjonowanie Spółki. Jednocześnie przeprowadzane są liczne analizy i audyty, które mają zbadać sytuację w latach 2016-2023".

Wpis ministra Sienkiewicza

Reklama

Wcześniej minister Kultury Bartłomiej Sienkiewicz zamieścił na platformie X wpis, w którym napisał, że "11 sądów wpisało likwidację państwowych spółek medialnych a jeden sąd w Warszawie odmówił. Czy dlatego, że na czele tego sądu jest ktoś mianowany przez sędziego Plebiaka od Ziobry? Tego nie wiem, ale wiem, że świetle prawa obecni likwidatorzy są legalni" - stwierdził.

Minister opatrzył swój wpis tagiem #AniKrokuWstecz.