W trwającym ponad siedem lat badaniu wzięło udział ponad 2 tys. mężczyzn i kobiet między 16. a 60. rokiem życia. Respondenci układali puzzle, zapamiętywali słowa i szczegóły historii, a także znajdowali klucz do kompozycji liter i symboli.

Reklama

Nie jest przypadkiem, że takie metody wykorzystuje się także do badania objawów demencji. Obliczenia statystyczne potwierdziły, że w pełni sił intelektualnych jesteśmy w wieku lat 22. Jednak pierwsze widoczne pogorszenie wyników w zakresie logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej i szybkości myślenia stwierdzono już w wieku 27 lat. Inne zmiany, np. pogorszenie pamięci, zaczynają być widoczne nieco później, bo po 37. roku życia.

To samo badanie dowiodło jednak, że biologiczne procesy mogą być rekompensowane umiejętnościami, które nabywa się z wiekiem, np. korzystaniem ze zgromadzonej wiedzy ogólnej, która rozwija się się aż do 60. roku życia.