Ekipa archeologów, prowadząca prace w rejonie Prowadii, natknęła się na mury i ruiny miasta, które według wstępnych ekspertyz powstało w latach 4700-4200 przed n.e., czyli około 1500 lat przed początkiem cywilizacji mykeńskiej w Grecji.

Reklama

Liczę mieszkańców archeolodzy szacują na 350, miasto było ważnym ośrodkiem produkcji soli, która służyła do konserwacji mięsa. W tamtych czasach sól była wyjątkowo cennym towarem, co zdaniem archeologów tłumaczy obecność murów, mających chronić nie tylko mieszkańców, lecz także jej produkcję.

Prace wykopaliskowe w rejonie Prowadii prowadzono od 2005 roku. Oprócz murów i części bramy miasta archeolodzy odkryli ruiny dwupiętrowych domów i ślady kultów religijnych.

Prowadia jest oddalona o około 40 km od Warny, gdzie w 1972 roku znaleziono najstarsze złoto na świecie. W warneńskiej nekropolii z okresu chalkolitu (okresu przejściowego między epoką kamienia a brązu) archeolodzy natknęli się na 294 grobów zawierających ponad 3 000 złotych przedmiotów o wadze ponad 6 kg. Uważa się, że są to są najstarsze złote przedmioty na świecie, pochodzące sprzed ponad 7 tysięcy lat.

Z Sofii Ewgenia Manołowa (PAP)

man/ klm/ ro-