Odkrycia badaczy mogą wzbudzić przerażenie. Dotyczą one okresu magdaleńskiego, czyli późnego paleolitu. Przedstawiciele tej kultury żyli około 11 000 do 17 000 lat temu. Większość stanowisk z ludzkimi szczątkami znajduje się we Francji, a oprócz tego w Hiszpanii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Niemczech, Czechach, Belgii, a nawet w Polsce. W aż 15 z nich na szczątkach znaleziono ślady przeżucia. Ponadto na kościach czaszek widoczne były nacięcia. Naukowcy odkryli także, że część kości połamano w sposób umożliwiający pobranie szpiku kostnego, bogatego w składniki odżywcze.

Reklama

Kanibalizm jako rytuał związany z pochówkiem zmarłych

Badacze twierdzą, że przedstawiciele tej kultury nie jedli zmarłych z powodu głodu. W ten sposób praktykowali pochówek. Liczba przypadków kanibalizmu na stanowiskach magdaleńskich znacznie przewyższa częstość występowania zjawiska wśród innych grup naszych przodków zarówno wcześniejszych, jak i późniejszych.

Kolejne badania dotyczyły powiązania zachowań pogrzebowych z pochodzeniem genetycznym. Odkrycia naukowców pozwoliły im pozyskać informacje genetyczne z 8 stanowisk. Następnie połączono je z dowodami archeologicznymi. Okazało się, że nasza historia jest niezwykle ciekawa, bowiem w tym regionie Europy (część środkowa i zachodnia) żyły obok siebie dwie różne grupy. Oprócz przedstawicieli kultury magdaleńskiej, byli to przedstawiciele kultury epigraweckiej. Ci pierwsi mieli zwyczaj zjadać swoich zmarłych, zaś drudzy grzebać, bez przejawów kanibalizmu. Drugie zjawisko z czasem upowszechniło się w południowo-środkowej Europie.

Reklama

Brakuje szczątków większości ludzi z czasów europejskiego paleolitu ー zostali zjedzeni

W kolejnych latach przedstawiciele kultury epigraweckiej zaczęli migrować na tereny zamieszkałe przez ludzi z kultury magdaleńskiej, którzy praktykowali kanibalizm pogrzebowy. Z tego względu zwiększyła się liczba regularnych pochówków. Na ten moment wyniki badań mają wstępny charakter i potrzebne są dalsze ustalenia. Brak szczątków większości ludzi żyjących w okresie paleolitu w Europie sugeruje jednak, że zostały one zjedzone przez innych. Według badaczy, rytualny kanibalizm pogrzebowy był praktykowany na całym kontynencie 20 000 - 14 000 lat temu.