Istnienie tlenu atomowego w atmosferze Wenus potwierdzały modele teoretyczne. Wcześniej został on także wykryty po nocnej stronie planety. Jego obecność w dziennym świetle jest jednak sporym szokiem. Oznacza to, że atmosfera dynamicznie się zmienia i zachodzą w niej pewne cyrkulacje. Planeta Wenus ma masę i skład podobne do Ziemi. Niestety jest miejscem nieprzyjaznym dla życia, pełnym dławiących chmur. Panują na niej warunki, które można porównać do ogromnej szklarni ze średnią temperaturą 464 stopni Celsjusza. Naukowcy zastanawiają się jednak nad tym, czy kiedyś sytuacja mogła wyglądać inaczej.

Reklama

Co wiemy o Wenus?

Atmosfera Wenus obraca się wokół planety z ogromną szybkością. Stałym elementem są też kwaśne deszcze i nieprawdopodobne wiatry osiągające prędkość 700 kilometrów na godzinę. Dla porównania najwyższa zarejestrowana prędkość wiatru na Ziemi wynosi 407 kilometrów na godzinę. Prowadzone obecnie badania być może ułatwią zrozumienie, dlaczego tak bardzo różnimy się od naszego sąsiada. Pojawia się też pytanie, czy Wenus była kiedyś na tej samej drodze do rozwoju życia co Ziemia?

Aby na nie odpowiedzieć, kluczowe jest poznanie wenusjańskiej atmosfery. Dzięki temu łatwiej będzie określić różnice pomiędzy dwiema planetami. Podążanie za tlenem może ułatwić ten proces. Warto zaznaczyć, że tlen atomowy jest nieco inny niż ten, którym oddychamy. Składa się bowiem z pojedynczych, samotnych atomów. Ze względu na swoją wysoką reaktywność i łatwe wiązanie z innymi atomami, nie trwa zbyt długo. Tlen atomowy znajdziemy również na Ziemi, na dużych wysokościach. Powstaje tam w wyniku rozbicia O2 przez fotony słoneczne.

Znaczenie odkrycia na Wenus

Naukowcy uważają, że podobny proces może zachodzić na Wenus. Jej atmosfera składa się głównie z dwutlenku węgla. Kiedy uderza w niego światło słoneczne, dochodzi do fotodysocjacji, czyli podziału na tlen atomowy i tlenek węgla. W momencie, gdy atomy przemieszczają się w kierunku nocnej strony planety, ponownie łączą się w dwutlenek węgla, co powoduje świecenie tej części Wenus.

Zdaniem badaczy odkryty tlen stanowi niewykorzystane źródło, pozwalające na lepsze zrozumienie atmosfery naszego kosmicznego sąsiada. Zespół zamierza prowadzić dalsze obserwacje w różnych punktach. Są one istotne dla przyszłych misji kosmicznych na Wenus.