Pojawiają się takie opinie, jak na przykład konstytucjonalisty Ryszarda Piotrowskiego, że likwidacja państwowych dotacji doprowadzi do prywatyzacji partii politycznych - czyli ich oligarchizacji. Z kolei Piotr Winczorek mówił, że nie da się odejść od obecnego modelu finansowania, skoro nadal chcemy utrzymać obowiązujący system partyjno-parlamentarny.

Reklama

Większość ekspertów opowiadała się za większą kontrolą wydawanych przez partie pieniędzy. Grażyna Kopińska z Fundacji Batorego zaproponowała na przykład, by zwiększyć uprawnienia Państwowej Komisji Wyborczej w kontrolowaniu tych wydatków. Teraz - mówiła - PKW bada, sprawozdania pod kątem ich zgodności z prawem, a nie zasadność niektórych wydatków.

W drugiej części debaty eksperci będą się starali odpowiedzieć na pytanie, dlaczego obecny system finansowania partii nie podoba się obywatelom.