Mimo ogromnych odległości dzielących Chiny i państwa Europy Środkowo-Wschodniej, mamy poczucie bliskości. Kiedy ponad 20 lat temu po raz pierwszy miałem okazję odwiedzić niektóre z państw tego regionu,
byłem pod wielkim wrażeniem. 26 listopada w Bukareszcie odbędzie się spotkanie przywódców Chin i państw Europy Środkowo-Wschodniej, jak również otwarcie III Forum Gospodarczego Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia. Przy okazji mojej wizyty w Rumunii będę uczestniczył w obu tych wydarzeniach. Cieszę się na możliwość przedyskutowania z przywódcami 16 państw planów dotyczących przyszłej współpracy w różnych
dziedzinach, jak również spotkania z przedstawicielami różnych środowisk.

Reklama

Chiny i państwa Europy Środkowo-Wschodniej szanują i wspierają się wzajemnie, łączy je głęboka, tradycyjna przyjaźń. Kiedy ponad 60 lat temu powstała Chińska Republika Ludowa, państwa Europy
Środkowo-Wschodniej należały do pierwszych, które uznały nowe Chiny, podejmując z nimi przyjazną współpracę. Od wielu lat wyciągamy do siebie wzajemnie pomocną dłoń w okresach trudnych, kiedy dotykają nas klęski żywiołowe lub gospodarcze kłopoty. Taka wyjątkowa, bardzo głęboka przyjaźń jest mocno zakorzeniona w sercach narodu chińskiego i narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Po wejściu w nowe stulecie, w nowy etap weszły również chińskie reformy i otwarcie, a państwa Europy Środkowo-Wschodniej osiągnęły widoczne sukcesy w transformacji gospodarczej. Nasze relacje generują w tych nowych warunkach
historycznych nowe szanse i możliwości. W ostatnich latach wielokrotnie miałem okazję spotykać przy różnych okazjach przywódców państw Europy Środkowo-Wschodniej, a także wymieniać z nimi depesze i listy. Pozwoliło nam to na zbudowanie dobrych relacji osobistych. Jestem przekonany, że moja podróż do Rumunii pozwoli mi na jeszcze lepsze poznanie się z przywódcami 16 państw regionu, przyczyniając się do pogłębienia współpracy Chin z Europą Środkowo-Wschodnią.

Obroty handlowe między Chinami a państwami Europy Środkowo-Wschodniej osiągnęły w 2012 roku ponad 50 miliardów dolarów amerykańskich. Nasza współpraca gospodarcza przyniosła już owoce, które mogą cieszyć. Europę Środkowo-Wschodnią odwiedziło ponad 100 chińskich delegacji, których zadaniem była promocja handlu i inwestycji. Wizyty te przyczyniły się do rozwoju współpracy m.in. w dziedzinie żywności, maszyn i nowych źródeł energii. Z Węgrami i Albanią zawarliśmy porozumienia o swapach walutowych, które ułatwiają finansowanie działalności przedsiębiorstw i rozliczanie transakcji handlowych. Istotne efekty przynosi chińsko-rumuńska wymiana w dziedzinie rolnictwa i nasiennictwa.

Nieustannie rozszerza się zakres współpracy Chin z państwami Europy Środkowo-Wschodniej w realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Budowa mostu nad Dunajem w Belgradzie stała się wręcz symbolem przyjaźni między Chinami a Serbią. Forum Liderów Lokalnych Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia, które zorganizowano w lipcu w Chongqingu, przyciągnęło ponad tysiąc uczestników i ponad 600 przedsiębiorstw,
przynosząc konkretne korzyści społecznościom lokalnym.

Obroty handlowe między Chinami a państwami Europy Środkowo-Wschodniej stanowią obecnie zaledwie 1/10 obrotów chińsko-europejskich, dlatego kryje się tu ogromny potencjał rozszerzania współpracy. Wszyscy
przebrnęliśmy przez trudny okres międzynarodowego kryzysu finansowego i kryzysu zadłużeniowego w strefie euro, zachowując zasadniczo stabilny wzrost gospodarczy. Wszyscy zaliczani jesteśmy do rynków wschodzących, wspólnie stajemy przed koniecznością przeprowadzenia innowacyjnej transformacji naszych gospodarek. Chiny aktualnie realizują strategię otwarcia na Zachód, jak również przyspieszenia umiędzynarodowienia działalności chińskich przedsiębiorstw. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej coraz większą wagę przywiązują z kolei do otwarcia na Wschód, wiele przedsiębiorstw z tego regionu spogląda z nadzieją w kierunku rynków Azji i Pacyfiku oraz Chin. W naturalny sposób zbliżamy się do siebie, dlatego nasza współpraca gospodarcza ma przed sobą
doskonałe perspektywy.

Państwa Europy Środkowo-Wschodniej oferują doskonałe produkty mięsne, mleczne i alkohole, a postępy chińskiej urbanizacji zwiększają popyt na wołowinę, baraninę, sery czy wina. Europa Środkowo-Wschodnia stanie się w przyszłości dla Chin ważnym źródłem importu produktów rolnych, dlatego zwiększenie obrotów w tej kategorii towarów o rząd wielkości nie stanowi problemu.

Linie kolejowe, drogi publiczne, porty i inne elementy infrastruktury komunikacyjnej w większości państw Europy Środkowo-Wschodniej wymagają modernizacji, a tymczasem w Chinach błyskawicznie rozwija się produkcja środków transportu. Szczególnie wysoki poziom osiągnęliśmy w budowie kolei wysokich prędkości - dysponujemy doskonałym taborem, a łączna długość czynnych linii kolejowych wysokich prędkości przekroczyła już 10 tysięcy kilometrów. Chińskie firmy są w stanie podjąć się realizacji różnego rodzaju inwestycji komunikacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, zapewniając przy tym wysoką jakość.

Modernizacji wymaga w państwach Europy Środkowo-Wschodniej również energetyka. Tymczasem w Chinach produkcja i instalacja urządzeń dla elektrowni węglowych i wodnych, w tym szczytowo-pompowych, osiągnęła światowe standardy. Dysponujemy także dojrzałymi technologiami dla energetyki jądrowej, wiatrowej i słonecznej, a nasze zdolności produkcyjne w tym zakresie należą do wiodących na świecie. Biorąc pod uwagę bardzo dobrą relację między jakością a ceną, takie technologie pochodzące z Chin mogą okazać się dla Europy Środkowo-Wschodniej idealnym wyborem.

Inwestycje w infrastrukturę w państwach Europy Środkowo-Wschodniej wymagają zabezpieczenia finansowego. Jesteśmy gotowi do rozmów z państwami regionu o elastycznym wykorzystaniu specjalnej linii
kredytowej o wartości 10 miliardów dolarów amerykańskich, która otwarta została z myślą o wspieraniu współpracy między Chinami a Europą Środkowo-Wschodnią, i wspólnym wspieraniu realizacji dużych inwestycji w
regionie. Jesteśmy gotowi wspierać obustronne tworzenie filii instytucji finansowych, zawierać kolejne porozumienia o swapach walutowych i rozliczeniach, wprowadzać udogodnienia dla handlu i inwestycji.
Wymiana kulturalna i edukacyjna między Chinami a Europą Środkowo-Wschodnią jest niezwykle bogata i urozmaicona. W regionie zapanowała moda na naukę języka chińskiego, studiowanie w Chinach i
chińską sztukę. Młodzi ludzie z wielu państw Europy Środkowo-Wschodniej chętnie uczestniczą w konkursie "Most do języka chińskiego", osiągając w nim znaczące sukcesy. Chińczycy z kolei podziwiają filmową klasykę z
Europy Środkowo-Wschodniej i występy sportowców z tego regionu. Serbski tenisista Novak Djoković jest gwiazdą wśród chińskiej młodzieży.
Informacje dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej publikowane na mikroblogu są w stanie błyskawicznie zebrać tysiące "polubień". Coraz bardziej modne staje się wśród Chińczyków podróżowanie do Europy
Środkowo-Wschodniej. W 2012 roku między Chinami a tym regionem podróżowało w obie strony prawie 320 tysięcy osób. Chińscy turyści odwiedzają chętnie dawne mieszkanie Fryderyka Chopina w Warszawie,
zabytki Budapesztu i Bukaresztu. Chiny rozmawiają aktualnie z 16 państwami regionu na temat stworzenia organizacji turystycznej, która działałaby na rzecz dalszego rozwoju ruchu turystycznego między nami.
Jestem przekonany, że branża turystyczna stanie się ważnym czynnikiem wzrostu we współpracy między Chinami a Europą Środkowo-Wschodnią.


Państwa Europy Środkowo-Wschodniej są ważnymi członkami wielkiej rodziny europejskiej. Chiny zdecydowanie popierają proces integracyjny w Unii Europejskiej i mają nadzieję zobaczyć bardziej zjednoczoną, kwitnącą Europę. Chiny popierają wybór państw Europy Środkowo-Wschodniej, które zdecydowały się przystąpić do Unii Europejskiej i są przekonane, że wszechstronna współpraca z Europą Środkowo-Wschodnią jest obustronnie korzystna, nadając nową siłę napędową zdrowemu, zrównoważonemu i trwałemu rozwojowi stosunków chińsko-europejskich.

Współczesny świat przechodzi głębokie reformy. Rozwój Chin wszedł w nowy etap. Będziemy nadal zdecydowanie, bez wahania i wszechstronnie pogłębiać reformy, zwiększać otwarcie na świat, lepiej wykorzystywać potencjał rynku, wprowadzać innowacje w polityce makroekonomicznej, sprzyjać trwałemu i zdrowemu rozwojowi gospodarki, aby budować szczęście całego narodu chińskiego.

Chiny są nadal państwem rozwijającym się, ich PKB na mieszkańca wynosi zaledwie 6 tysięcy dolarów amerykańskich. Pod tym względem mocno ustępują wielu państwom Europy Środkowo-Wschodniej. Modernizacja wymaga jeszcze czasu, co jednocześnie oznacza szerokie perspektywy przyszłego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że wraz z pogłębianiem się reform i otwarcia, wielki rynek chiński z 1,3 miliarda ludzi przyniesie nowe
możliwości i nowe korzyści państwom Europy Środkowo-Wschodniej i całemu światu.

Z Budapesztu przez Warszawę do Bukaresztu, od Forum Gospodarczego do spotkania przywódców. Współpraca między Chinami a Europą Środkowo-Wschodnią na każdym kroku pozostawia za sobą wyraźne ślady.
Jestem przekonany, że przed nami coraz szersza droga współpracy i że zajdziemy na tej drodze daleko.