Obecnie obowiązujący system podatkowy powinien być całkowicie zastąpiony nową regulacją np. kodeksem podatkowym. Przemawiają za tym argumenty: obecny system powstał w pierwszej fazie transformacji, ale jego źródłem ideowym były jednak regulację z przeszłości. Polska wstąpiła do UE i zaimplementowała regulacje unijne, do których zaledwie dostosowano system podatkowy.

Reklama

W ciągu 15 lat istnienia obecnych regulacji polskie sądy wydały niezliczoną ilość orzeczeń w sprawach podatkowych, tworząc w zasadzie nowe regulacje i obyczaje, które muszą znaleźć odzwierciedlenie w ujednoliconym i rozumnie wypracowanym akcie prawnym.

Zmiany potrzebne we wszystkich podatkach

Nowymi regulacjami powinny zostać objęte wszystkie rodzaje podatków. Najmniej kontrowersji wywołuje sama wielkość podatku, natomiast należałoby całkowicie zmienić strategię podatkową, wyznaczając generalne konkretne cele strategiczne.

Podatek PIT powinien uznać za priorytet ochronę zdrowia, osobiste zabezpieczenie emerytalne oraz wielodzietność. Dla spełnienia tych celów nie można wykluczyć podniesienia stawek podatku, uwzględniając zmiany progów podatkowych.

Jeżeli chodzi o podatek CIT, wysokość stawek podatkowych powinna być wypadkową określonej, spójnej i przejrzystej podstawy opodatkowania. Wymaga to likwidacji zawiłych i skomplikowanych systemów określających dopuszczenie lub odrzucenie niezliczonej ilości indywidualnych decyzji podatkowych.

Podatek VAT, jako główne źródło dochodów państwa, powinien być zmieniony w każdym zakresie swego istnienia. Należy ujednolicić stawkę podatku, zlikwidować odstępstwa i ulgi. Wymaga to ustalenia nowej stawki tego podatku. Należy ucywilizować i ujednolicić system rozliczeń, czyniąc zasady przejrzystymi, a system powszechnym.

Podatki to nie represje

Ordynacja podatkowa to nie narzędzie represji dla obywateli i niekontrolowanej swobody dla nadzorujących system. Należy więc rozdzielić funkcje ustalania zasad i tworzenia prawa od aparatu kontroli i egzekucji podatkowej, który nie powinien podlegać Ministerstwu Finansów. Ordynacja ma upodmiotowić podatnika przez system niezbywalnych praw i obowiązków, a za niedopuszczalne należy uznać obecnie promowaną ideę dowodu niewinności podatkowej narzuconej podatnikowi. Rezultatem tych zmian ma być nieuchronność egzekucji podatkowej przy zachowaniu równowagi pomiędzy Podatnikiem a Urzędem. W niedalekiej przyszłości rezultatem zmian może być partnerstwo i zaufanie.

Poza tym powinien powstać podatek katastralny, który znacząco zasili kasę państwa i wpłynie na kształt rynku nieruchomości i jego właściwy rozwój.

*Maciej Grelowski, przewodniczący Rady Głównej Business Center Club