Robert Mazurek: Cofnijmy się o 40 lat.

Prof. Jerzy Eisler: Jestem znów młody.
A cały PRL świętuje barbórkę.
I to jak świętuje.
Reklama
Pamiętam, wycinałem z papieru górnicze pióropusze.
Cofnijmy się o 50 lat. W grudniu 1970 r. władza wprowadza podwyżkę cen, która wywołuje strajki w stoczniach i kończy się masakrą w Gdańsku oraz Szczecinie. Podwyżkę ogłoszono 11 dni przed Bożym Narodzeniem.
To musiało ludzi rozjuszyć.
A wie pan, że pierwotnie miała ona być wprowadzona przed barbórką? I co? Towarzysze uznali jednak, że przed tak wielkim świętem to wykluczone. W optyce tych ludzi gradacja świąt była oczywista: najpierw barbórka, potem Boże Narodzenie.
Dziś to nie premierzy wprowadzają podwyżki, ale każdy z nich świętuje barbórkę.
Jednak inaczej niż kiedyś – i nie mówię o czasach pandemii. Gdyby nie ona, to obchody zaczynałyby się mszą, a w salach widzielibyśmy krzyże i św. Barbarę.
Od niedawna znów patronkę tego święta.
Za to w Polsce Ludowej w ani jednym kadrze telewizyjnym czy relacji prasowej nie mogły się pojawić żadne elementy religijne czy wzmianka o tym…