Tym razem przy okazji zawarcia za Odrą nowej umowy koalicyjnej, w której pogłębianie integracji Europy znalazło się na poczesnym miejscu. "Europa na skutek działań niemieckich – to też jest wyraźnie powiedziane – ma iść ku owej federalizacji, a owa federalizacja to m.in. odrzucenie suwerenności poszczególnych państw europejskich" – stwierdził prezes PiS (cytat za PAP).