* Od 2007 roku w resorcie finansów powstało kilka projektów nowelizacji tzw. ustawy hazardowej. Dlaczego projekt tak często zmieniano? Co lub kto wywierał wpływ na kolejne jego wersje? Z kim w czasie prac nad tą ustawą od kwietnia 2008 roku kontaktował się Jacek Kapica, jeśli chodzi o kształt jej przepisów? Kto próbował się kontaktować z nim?

* Ustawa o grach hazardowych zdelegalizowała salony gier na automatach o niskich wygranych. A jeszcze kilkanaście miesięcy wcześniej projekt autorstwa Kapicy zakładał zniesienie limitów lokalizacyjnych, czyli w praktyce jedynych ograniczeń w ich otwieraniu. Skąd tak drastyczna zmiana poglądów?

* Po co w lipcu 2008 roku Kapica spotkał się z Janem Koskiem? Biznesmen prosił o takie spotkanie jako szef jednego ze stowarzyszeń działających w branży hazardowej. Takich organizacji było jednak więcej. Dlaczego tylko Kosek? Dlaczego informacja o tym nie znalazła się w oficjalnym kalendarium ministerstwa i wyszła na jaw dopiero w czasie przesłuchania dyrektor Anny Cendrowskiej z resortu? W materiałach, którymi dysponują śledczy jest zaproszenie dla Koska na 16 lipca 2008. Ale spotkanie odbyło się 18 lipca. To było jedno spotkanie, tylko przełożone? A może dwa różne?

* Pod koniec lipca 2008 Jacek Kapica napisał w sprawie ustawy hazardowej notatkę do premiera Tuska o wniosku wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda dotyczącego zniesienia dopłat do automatów. To po tej notatce 4 sierpnia 2008 w kancelarii premiera doszło do spotkania, w którym poza Kapicą byli obecni Sławomir Nowak, Zbigniew Derdziuk i Michał Boni. Dlaczego spotkanie nie było protokołowane i nie sporządzono z niego choćby notatki? Dlaczego po tym spotkaniu prace nad ustawą hazardową utknęły ma wiele miesięcy w martwym punkcie i to na wiele miesięcy? Kto i dlaczego kazał Kapicy wreszcie wznowić prace nad ustawą i dlaczego rozpoczęto je praktycznie od nowa, odrzucając wszystkie poprzednie projekty?

* Najpierw Kapica walczył o utrzymanie w ustawie dopłat, aby zwiększyć wpływy do kasy państwa. Potem zaczął nagle wygłaszać deklaracje o walce z patologiami, jakie niesie za sobą hazard. Na podstawie jakich badań zmienił zdanie? DGP ujawnił, że rząd posiłkował się w pracach jedynie nieaktualnymi badaniami ze Szwecji.

* O czym w kontekście ustawy hazardowej Kapica rozmawiał ze Zbigniewem Chlebowskim i Mirosławem Drzewieckim? Ze stenogramów CBA ujawnionych w tzw. aferze hazardowej wynika, że wpływali na kształt ustawy. Chlebowski przyznał się, że z Kapicą wielokrotnie się spotykał. Jakie mieli sugestie do projektu?

* Dlaczego w ustawie o grach hazardowych przyjętej przez Sejm 19 listopada nie ma zapisu o zakazie organizowania wideoloterii, co wielokrotnie zapowiadał i Kapica, i sam premier? Niektórzy twierdzą, że ustawa wcale ich nie zakazuje.

* Czy utrzymuje pan kontakty z Grzegorzem Bielowickim, współpracownikiem amerykańskiego lobbysty Józefa Blassa pracującego na zlecenie amerykańskiej firmy G Tech, największego na świecie operatora wideoloterii? Rozpisywała się o tym prasa. Czy współpracujący z G-Techem Totalizator Sportowy wpływał na kształt projektu nowej ustawy hazardowej tak, by znalazły się w niej rozwiązania korzystne dla wideoloterii? Jeżeli to robił, dlaczego propozycje TS nie zostały upublicznione przez resort? W Biuletynie Informacji Publicznej publikowane powinny być wszystkie uwagi strony społecznej i instytucji.

* Od początku grudnia służby, w tym podległa panu Służba Celna, przeprowadziły ponad cztery tysiące kontroli punktów z automatami. DGP opisywał działania kontrolerów, których celem miało być zmuszenie dzierżawców do rezygnacji z automatów. Na czyje polecenie przeprowadzano te kontrole? Czy właśnie temu miały służyć?